Thuốc diệt muối Quickcyper 30EC

Thuốc diệt muối Quickcyper 30EC

Thuốc diệt muối Quickcyper 30EC

Thành phần:

Hoạt chất Cypermethrin………300g/l

Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

Công dụng:

Quickcyper 30EC sử dụng để phun không gian, tẩm màn phòng trừ muỗi truyền bệnh Sốt Xuất Huyết, Sốt Rét, Viên Não Nhật Bản, Bọ Xít hút máu người, Kiến Ba Khoang, Ruồi… rất hiệu quả.

Quickcyper 30EC thích hợp để sử dụng với tất cả các kiểu thiết bị phun bề mặt và phun không gian.

Việt Nam Pest Control

429 views
ban thu?c di?t mu?i

0 items